Richtlijnen voor het zetten van de schoen

  Wist je dat...
 
  reageer als eerste...

schoenzetten Zaterdag komt de goede Sint weer aan in Nederland en dan zullen een paar miljoen kinderen hun schoen zetten. Dat is volgens de NEN een heel serieuze handeling waar niet lichtvaardig mee omgesprongen mag worden!

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces, inclusief alles wat met het Sinterklaasfeest te maken heeft. Hiertoe heeft zij een landelijke norm uitgegeven waarin richtlijnen staan voor het vieren van dit volksfeest: de NEN 0512.

Hierin vind je ook richtlijnen voor het zetten van de schoen. Dat doe je namelijk zo…

10.1 Het zetten van de schoen

10.1.1 Algemeen

Tussen het tijdstip van de landelijke aankomst en 5 december bestaat de mogelijkheid eenmaal of meermalen ‘de schoen te zetten’ met als oogmerk voor het tijdstip van de viering bij gunstig voorafgaand gedrag alvast een (veelal) klein geschenk van Sint-Nicolaas te ontvangen. Uitsluitend minderjarige kinderen komen in aanmerking voor deze traditie.

10.1.2 Plaats en positie van de schoen

Voor de plaats en positie van de schoen gelden de volgende richtlijnen.

  • Een schoen behoort te worden geplaatst bij een open haard met rookkanaal, gedurende de avonduren. Bij het ontbreken van een rookkanaal kan de schoen bij een buitendeuropening worden geplaatst.
  • Het bij een verwarmingsradiator plaatsen van een schoen wordt als volslagen zinloos en onverklaarbaar beschouwd en wordt derhalve afgeraden.
  • Het verdient aanbeveling plaatsen met vloerverwarming te mijden teneinde vergaan van een eetbaar geschenk te beperken en zo grote teleurstelling te voorkomen.

10.1.3 Model en uitvoering van de schoen

Voor model en uitvoering van de te zetten schoen gelden de volgende richtlijnen.

  • Een grote schoen zetten uit hebberigheid werkt averechts. Sint-Nicolaas herkent dit gedrag onmiddellijk en handelt tegenovergesteld.
  • Ter zake van de schoen maakt het niet uit of het een rechter- of een linkerschoen betreft. Sint-Nicolaas is noch links- noch rechtsgeoriënteerd. Pieten zijn voorts niet links- of rechtshandig maar gewoon handig.
  • Het gebruik van laarzen is toegelaten mits de schachthoogte kleiner is dan 200 mm, omdat dit anders het werk van de Zwarte Pieten bemoeilijkt en bovendien de suggestie in zich bergt van het eerste punt van deze opsomming.

10.1.4 Handelingen

Het zetten van de schoen behoort plaats te vinden tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Brave kinderen worden geacht vanaf dit laatste tijdstip in bed te liggen. Bij het zetten van de schoen worden door de schoenzetter persoonlijk ten minste twee Sint-Nicolaasliederen vocaal ten gehore gebracht.

Gegeven de onvoorstelbare en wonderbaarlijke inspanningen die van het paard van Sint-Nicolaas gedurende die nachten worden verwacht en teneinde Sint-Nicolaas gunstig te stemmen kan worden overwogen de schoen te voorzien van enige eet- en/of drinkwaren voor Amerigo. Daarbij behoren uitsluitend voor een paard passende eetwaren in de schoen te worden geplaatst, bijvoorbeeld hooi en winterpeen.

OPMERKING
Water voor Amerigo wordt bij voorkeur niet in, maar naast de schoen geplaatst.


Er zijn nog veel meer richtlijnen voor het vieren van Sinterklaas. Dus als je zeker wilt weten dat je alles keurig netjes volgens de norm doet, download dan hier de complete NEN 0512…

Reageer als eerste...

Wil je op dit bericht reageren?