Drie Sinten vieren een feestje

  Wist je dat...
 
  reageer als eerste...

Ieder najaar zijn er 3 Sinten aan wie er feestelijk aandacht wordt besteed. De minst bekende onder hen is waarschijnlijk Sint Michaël. Beter bekend is Sint Maarten. En iedereen kent natuurlijk Sint Nicolaas!

Het woord Sint betekent Heilige Heer. Sinterklaas betekent dus Heilige Heer Klaas. Het is dat zijn familie al lang niet meer leeft, maar misschien dat er onder de Pieten een aantal zijn met wie hij zo vertrouwd is, dat zij hem (als niemand het hoort natuurlijk!) met Klaas mogen aanspreken. “Wil je voor we het dak op gaan nog een glaasje bisschopswijn, Klaas?” “Graag Piet, dan blijf ik vast lekker warm!”

Sint Michaël

Sir Joshua Reynolds (1723-92) - Saint Michael the Archangel Slaying the Dragon (RCIN 405712 - Royal Collection)

Sint Michaël de Aartsengel doodt de draak, Joshua Reynolds

De feestdag van Sint Michaël is 29 september. Hij is één van de aartsengelen en overwinnaar van de draak: “En de grote draak, de oude slang, die ook duivel en satan wordt genoemd en die de wereld verleidt… werd overwonnen en uit de hemel in de diepte gestort.” – door Michaël en zijn engelen dus… (Openbaring van Johannes)

Symbolisch is het Sint-Michaëlsfeest een feest waarop de krachten van de geest in ieder mens worden aangesproken. Met een wakker bewustzijn ben je in staat om het kwaad in de wereld te doorzien en te bevechten. Vooral bij de antroposofen (op de Vrije Scholen) wordt dit feest nog uitgebreid gevierd. De spelletjes die hierbij gedaan worden centreren zich om het verslaan van een draak. Hiermee toon je de moed die nodig is om gemeenheid, lafheid, egoïsme en onwaarheid te overwinnen.

Sint Maarten

El Greco (1541-1614) - Sint Maarten en de bedelaar (National Gallery of Art)

Sint Maarten en de bedelaar door El Greco

Op 11 november vieren we dat Sint Maarten bestaan heeft – een ridder geboren in 316 in Hongarije, opgevoed in Italië, die eindigde als bisschop van Tours in Frankrijk. Volgens de legende gaf Sint Maarten op een koude novemberdag de helft van zijn warme mantel aan een arme bedelaar.

Het Sint-Maartensfeest is een feest van offeren en goedheid naar onze medemensen die het minder hebben dan wij. Je geeft vanuit je hart. Op 11 november trekken kinderen met zelfgemaakte lantaarntjes langs de huizen om zingend om een ‘aalmoes’ te vragen. “11 November is de dag, dat mijn lichtje schijnen mag.” Ze worden dan beloond met wat lekkers.

Het Sint-Maartensfeest is ook een feest van lichtjes en wordt daarom ook wel het eerste ‘lichtfeest’ genoemd in een reeks feesten in de aanloop naar de kersttijd. De laatste van de lichtfeesten is Maria-Lichtmis wat op 2 februari wordt gevierd. In vroeger tijden werd vanaf 2 februari alleen nog maar bij daglicht gewerkt. Uit die tijd stamt ook het gezegde ‘Maria blaast het lichtje uit en Michaël steekt het weer aan.’

Sint Nicolaas

Sint-Niklaas in de Sint-Niklaaskerk van Gent, Eric Hulsens, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 srcset=

, via Wikimedia Commons” width=”215″ height=”390″> Sint-Niklaas in de Sint-Niklaaskerk van Gent. Je ziet hier ook de 3 kinderen in de pekelton.

Het feest van Sint Nicolaas vieren we in Nederland op 5 december, de avond voor de sterfdag van de heilige bisschop van Myra (Turkije). Hij is beschermheer van de zeelieden, de handelslieden, van het huwelijk en uiteraard de grote kindervriend.

Over Sint Nicolaas doen heel veel verhalen de ronde. Zoals de Noord-Franse legende over drie kinderen die door een herbergier worden gedood en in een pekelvat gestopt, waarna de goede Sint de slachtoffers weer tot leven wekt en de herbergier en diens vrouw vergeving schenkt als ze berouw tonen. Een andere legende verhaalt van drie arme dochters die dankzij giften van de goedheiligman kunnen trouwen en daarom niet vervallen tot prostitutie.

Het is ook nog steeds een feest van het geweten en van persoonlijke groei. We staan even stil bij alle goede en minder goede dingen die we het afgelopen jaar gedaan hebben, vaak (meestal) hierbij geholpen door een prikkelend gedicht. We beloven bepaalde dingen niet meer te doen en andere te verbeteren. Zo kunnen we met een schone lei aan een nieuw jaar beginnen!

Bronnen:


Schoentje vullen met... ja wist ik het maar

Volle schoen!
Oh kom er eens kijken
Wat er in mijn schoentje zit
Alles gekregen
Van die lieve Sint!


Reageer als eerste...

Wil je op dit bericht reageren?