Hoe Sinterklaas een broer kreeg

  Wist je dat...     geen

Sint Piter op zijn Friese paard - foto van Erna Schuiteman

In 1903 vond juf Riek Jansen dat er iets moest gebeuren aan de ruige feesten voor Sint Pieter in het stadje Grouw en ze verklaarde deze heilige tot broer van Sinterklaas. Fijn voor onze Sint, totdat de broers ruzie kregen…


De vrouw van Sinterklaas

  Wist je dat...     geen

Wist je dat Sinterklaas in Friesland en in Venray een vrouw heeft? In Friesland heet ze Sintele-Zij. In Venray heet ze Sinte-Barbara of Sinte-Berb en ze heeft zelfs haar eigen feestdag, namelijk 4 december! In de rest van Limburg denkt men dat ze de huishoudster van de Sint is. Wie het bij het rechte eind heeft, laat ik liever in het midden…


Amsterdam: de oudste Sinterklaastradities

  Wist je dat...   , ,   geen

Sinterklaas en Amsterdam hebben al enkele eeuwen een innige relatie met elkaar. De eerste Sinterklaasfeesten waarvan we weten dat ze hebben plaatsgevonden, werden al in de 15e eeuw gehouden. Er zijn vele pogingen gedaan om de sinterklaasvieringen te verbieden, maar dat is gelukkig nooit gelukt…


Drie Sinten vieren een feestje

  Wist je dat...     geen

Ieder najaar zijn er 3 Sinten aan wie er feestelijk aandacht wordt besteed. De minst bekende onder hen is waarschijnlijk Sint Michaël. Beter bekend is Sint Maarten. En iedereen kent natuurlijk Sint Nicolaas! Wie zijn die andere heiligen eigenlijk en wat vieren we dan…