Dit bericht bevat informatie over activiteiten, downloads en/of aanbiedingen uit . Deze zijn inmiddels afgelopen of niet langer verkrijgbaar!

Educreation van Marijke Sluijter

  door
  Originele Kadootjes
  , ,
  reageer als eerste...

Educreation - Leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbondenheid met jezelf, de ander en de wereld
Leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbondenheid met jezelf, de ander en de wereldeen handboek voor leerkrachten, remedial teachers, psychomotorische kindertherapeuten en kindercoaches.

door Jacqueline van Ommeren en Marijke Sluijter

Educreation beschrijft het verwerven van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen in verbinding met elkaar en de wereld. Geen lesboekjes van een ander, geen methode die het kind stuurt, maar een levendige interactie tussen het lerende kind en de – rijke! – leeromgeving. De kinderen maken hun eigen lesboekjes en volgen hun eigen leermethode. Ze leren in interactie met elkaar.

Educreation bestaat uit 4 delen:

  • Deel 1: Spreken & de ontwikkeling van de persoonlijkheid
  • Deel 2: Het kind ordent zijn wereld.
  • Deel 3: Rekenen als scheppend proces.
  • Deel 4: Zelfstandig leren lezen en schrijven.

Onderwijs dat leeft

EDUCREATION is onderwijs dat leeft, de creativiteit prikkelt en de macht over het eigen scheppend vermogen teruggeeft aan leerkracht en leerling. Leidraad is de verbondenheid van het kind met zichzelf, de ander en de wereld, de functieontwikkeling is het uitgangspunt, de mogelijkheden van het dagelijks leven zijn het leermateriaal.

Geld speelt geen rol, de leerstof ligt op straat!

EDUCREATION maakt het mogelijk onder elke omstandigheid, onafhankelijk van financiële middelen, onderwijs te bieden dat de verbinding van het kind met zichzelf, de ander en de wereld in stand houdt en versterkt. Geld speelt geen rol, de leerstof ligt op straat! De taak van de begeleiders bestaat uit het observeren, gelegenheid bieden, een rijke leeromgeving scheppen en systematisch de functieontwikkeling te stimuleren.

Deze leidraad is geschikt voor leerkrachten in de eerste vier á vijf groepen van de basisschool, thuisonderwijs, leerkrachten Nederlands als tweede taal, remedial teachers en logopedisten.

Wie schreven dit boek?

Jacqueline van Ommeren en Marijke Sluijter hebben beiden jarenlange onderwijservaring in velerlei omstandigheden, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Uit hun samenwerking is een inspirerende handleiding voor de begeleiding van het kind in de vaardigheden van het spreken, rekenen, lezen en schrijven ontstaan waarin de vorming van de persoonlijkheid voorop staat.

Marijke Sluijter“Elk kind bezit van nature een enorm potentieel tot groei, net als alles in de natuur. Als opvoeders is het onze eerste taak om de beste condities voor die groei te creëren. Kinderen hebben het recht om actief en interactief de wereld te verkennen, al doende te leren en die kennis samen te delen. Vertrouw op de leer-kracht waarmee ieder kind geboren is.” – Marijke Sluijter

Wanneer je deze visie onderschrijft, dan is Educreation een boek voor jou!


Leuke actie!

Educration kost normaal €40,- maar met de code uit onderstaande actiecoupon krijg je tijdelijk €10,- korting!

Leuke actie: Educreation

Educreation van Marijke Sluijter © 2016 - alle rechten voorbehouden.

Marijke Sluijter is voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Educare. Marijke schreef het boek 'Aanraken een levensbehoefte' en ze geeft een gratis nieuwsbrief uit over zinvol tekenen met kinderen waar je je voor op kunt geven.

Zie ook: http://www.zinvoltekenenmetkinderen.nl

Reageer als eerste...

Wil je op dit bericht reageren?